Optoppen

Meer bewonerskwaliteit en verbetering van de leefbaarheid

U kent de situatie: de woningvoorraad in ons land sluit onvoldoende aan op de vraag. Nederland vergrijst en de regeringsnotitie Wonen en Zorg gaat ervan uit dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarvoor zijn meer geschikte woningen nodig dichtbij de centrumvoorzieningen van steden en dorpen. Meer algemeen zien de corporaties zich voor de taak geplaatst om de uniformiteit in volkshuisvestingwijken te doorbreken. Differentiatie in het woonaanbod moet leiden tot meer bewonerskwaliteit en verbetering van de leefbaarheid in de buurten en wijken. Conclusie: er moeten andere woningen (bij)komen.

Opgebouwd kapitaal sparen

Het antwoord op deze en andere vragen kan renovatie zijn, maar vaak wordt ook gekozen voor grootscheepse herstructurering. Goede, toekomstbestendige renovatie is over het algemeen een kostbare operatie. Daarom wordt er snel gekozen voor sloop en nieuwbouw of herstructurering. Op zich een begrijpelijke gedachtegang. Maar wel eentje met budgettair en organisch verstrekkende gevolgen. Sloop betekent immers kapitaalvernietiging. Daar komt bij dat met complete herstructurering vaak een lange, dus geldverslindende doorlooptijd is gemoeid. Tevens is deze toekomstige vraag niet volledig door nieuwbouw op te vangen, dus zullen we actie moeten ondernemen binnen ons bestaande woningbezit. Dat kan door het opplussen van woningen maar ook door optoppen, waardoor het bijvoorbeeld heel goed mogelijk is om huidige goedkopere flatwoningen zonder lift geschikt te maken voor zorg.

Esbi Huis biedt een volwaardige oplossing om meer rendement te halen uit uw renovaties en herstructureringen: het optoppen van bestaande woningen of flatgebouwen!

Meer rendement door optoppen

  • Technisch en economisch een goed alternatief, omdat we gebruik maken van de bestaande constructies van woningen of appartementen.
  • Door de toepassing van prefab houtskeletbouw is er weinig overlast en worden oplossingen snel opgeleverd (desgewenst turn-key).
  • U realiseert snel extra uitbreiding voor bijvoorbeeld zorg, zonder grondaankoop, wat het project vrijwel altijd financieel haalbaar maakt.
  • Met optoppen kunt u snel daadkrachtig optreden, omdat u met veel minder procedures te maken hebt dan bij grondgebonden nieuwbouw.
  • Esbi Huis heeft een gespecialiseerde afdeling die zich volledig toelegt op het optoppen en die u referentieprojecten kan overleggen.

Optoppen brochure

Wilt u meer weten over het optoppen van uw woning. Onze optop brochure bevat veel extra informatie.

TOP